ข่าว/กิจกรรม

SoftSkill! ชีวิตติดปีก โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

UploadImage

          ภาพบรรยากาศ Soft Skill ครั้งที่ 2 ของผู้เข้าอบรมหลักสูตรความปลอดภัยอุตสาหกรรมการบิน โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อ ชีวิตติดปีก โดย คุณจตุพล ชมภูนิช ประธานกรรมการ บริษัท เทรน แอนด์ ทอลค์ จำกัด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
UploadImage

UploadImage
 
 
view: 36 shares: