ข่าว/กิจกรรม

เริ่มแล้ว! SoftSkill! Open Mindset For Growth Mindset โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

UploadImage

          เริ่มแล้ว! ภาพบรรยากาศ Soft Skill ครั้งที่ 1 ของผู้เข้าอบรมหลักสูตรความปลอดภัยอุตสาหกรรมการบิน โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อ Open Mindset For Growth Mindset  โดย คุณรณพรหม ชุนงาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเนียล โค้ชชิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
view: 28 shares: