ข่าว/กิจกรรม

SoftSkill! Effective Communication in New Normal โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

UploadImage

          ภาพบรรยากาศ Soft Skill ครั้งที่ 3 ของผู้เข้าอบรมหลักสูตรความปลอดภัยอุตสาหกรรมการบิน โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อ Effective Communication in New Normal โดย คุณรณพรหม ชุนงาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเนียล โค้ชชิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 11 ชั้น 14 
UploadImage

 
view: 157 shares: