ข่าว/กิจกรรม

ว.การบิน! ร่วมประชุมหารือการพัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีระบบอากาศยานไร้คนขับ

UploadImage
 
          วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมประชุมหารือกับ พล.ต.ดร.ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์ รอง ผอ.สทป. เกี่ยวกับความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีระบบอากาศยานไร้คนขับ และ ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ (DTI-UTC) ณ ห้องประชุม 1001 สถาบันป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

UploadImage

UploadImage

UploadImage
view: 172 shares: