ข่าว/กิจกรรม

SPU : วิทยาลัยการบินฯ : กิจกรรมพี่แชร์น้อง

UploadImage
 

“วิชาการนั้นสำคัญ แต่วิชาชีวิตสำคัญกว่า”
 
          วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมพี่เเชร์น้อง โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้มาบรรยายบอกเล่าประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับกับอุตสาหกรรมการบินให้กับน้อง ๆ วิทยาลัยการบินและคมนาคม เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเจรจา ทักษะการสื่อสาร การกล้าแสดงออก ฯลฯ ให้กับนักศึกษาชั้นปี4 ให้ได้โชว์ศักยภาพก่อนออกไปทำงานจริง ณ ห้อง Convention 1 อาคาร 11 ชั้น 4 
view: 153 shares: