ข่าว/กิจกรรม

ผู้บริหาร วิทยาลัยการบินและคมนาคม ม.ศรีปทุม ประชุมหารือการฝึกบิน!

UploadImage

          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 พลอากาศเอก พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก มานะ ประสพศรี อดีตเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและร่วมหารือเกี่ยวกับการฝึกบินเพื่อผลิตบุคลากรทางด้านการบินให้มีคุณภาพ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการบินและคมนาคม ชั้น 9 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน) 
UploadImage
view: 40 shares: