ข่าว/กิจกรรม

SPU : วิทยาลัยการบินและคมนาคม MOU บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด พัฒนาบุคลากรด้านการบินเข้าสู่อุตสาหกรรมการบิน

UploadImage

"ความรู้ เกิดขึ้นได้จาก การเรียนรู้" 
เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง ที่...วิทยาลัยการบินและคมนาคม
          วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้อง Board Room ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

          ในครั้งนี้เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ บริษัท บางกอกแอร์  เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด โดย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย พลอากาศเอก พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม และ นาวาอากาศตรี ธรา สิงห์คะสะ อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ พลอากาศโท เดชิศร์ เจริญวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกแอร์  เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด และ นาวาอากาศโท นนทพร มัณฑะจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกแอร์  เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านการบิน อีกทั้งยังส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบุคลากรด้านการบินเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินอีกด้วย

UploadImage

UploadImage

UploadImage
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
view: 150 shares: