ข่าว/กิจกรรม

AS#2 "ความปลอดภัยอุตสาหกรรมการบิน" ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยการบินและกิจกรรม CSR

UploadImage

โครงการอบรมหลักสูตรสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
“ความปลอดภัยอุตสาหกรรมการบิน”
ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยการบินและกิจกรรม CSR

 
          เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานดอนเมือง น.ต.ดร.สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน) ให้การต้อนรับและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยอุตสาหกรรมการบิน” วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของท่าอากาศยานดอนเมืองด้านการจัดการด้านนิรภัยของสนามบิน (Aerodrome Safety Management System Manual) ณ ห้องประชุม DMK 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานดอนเมือง

          จากนั้น นางเขมรัศมิ์ นนทรีย์ เจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยานอาวุโส ส่วนงานมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย นำผู้เข้าร่วมอบรมเยี่ยมชมพื้นที่และให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลความปลอดภัยการปฏิบัติงานในลานจอดอากาศยาน ณ บริเวณอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการและประสบการณ์ทางวิชาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้นำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

 

          หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ และทีมงานได้เดินทางไปมอบเสื้อผ้า กระเป๋า ตุ๊กตา หนังสือ และสิ่งของต่าง ๆ  ที่มีประโยชน์ ให้กับ มูลนิธิกระจกเงา เพื่อให้ทางมูลนิธิฯ ได้นำไปใช้ในการพัฒนาโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ ของมูลนิธิต่อไป

 
view: 88 shares: