ข่าว/กิจกรรม

วิทยาลัยการบินเเละคมนาคม จัดพิธีประดับบ่าเลื่อนชั้นปีนักศึกษาชั้นปีที่ 4

UploadImage


ก้าววันละก้าวอย่างไม่ย่อท้อ รู้ตัวอีกที คือ...
ก้าวที่ประสบความสำเร็จ

 
          เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการบินเเละคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีประดับบ่าเลื่อนชั้นแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2563  ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

UploadImage
 
          โดยในพิธีครั้งนี้มี พลอากาศเอก พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม เป็นประธานและผู้ประดับบ่าให้แก่นักศึกษาอย่างสมเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาของเราก่อนที่จะออกไปสู่โลกแห่งการฝึกสหกิจ ให้นักศึกษาได้จดจำภาพวันแห่งความสำเร็จที่นักศึกษาได้พยายามมาตลอดระยะเวลาการศึกษา และเมื่อวันใดที่นักศึกษารู้สึกท้อ จงนึกถึงวันนี้วันที่เราต่างภาคภูมิใจ...
 
-วิทยาลัยการบินและคมนาคม-

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
view: 79 shares: