ข่าว/กิจกรรม

ProfessionalSkill! "Safety Management System & Project-Based Learning" โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

UploadImage

          ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการบินและคมนาคม จัดการอบรม Professional Skill ให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตรความปลอดภัยอุตสาหกรรมการบิน โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องปัทมา อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ในหัวข้อ...Safety Management System & Project-Based Learning
โดย
Thai Flight Training

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImageUploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
view: 53 shares: