ข่าว/กิจกรรม

ProfessionalSkill! "Aviation Safety Management System" โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

UploadImage

          ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยการบินและคมนาคม จัดการอบรม Professional Skill ให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตรความปลอดภัยอุตสาหกรรมการบิน โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องปัทมา อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ในหัวข้อ...Aviation Safety Management System 
โดย
น.ต.ดร. สมชนก เทียมเทียบรัตน์
view: 31 shares: