ข่าว/กิจกรรม

รอบเเรก! ประสบการณ์จริงแอดเวนเจอร์สุดมันส์! โครงการ "การค้นหาช่วยชีวิตและการฝึกยังชีพ" ครั้งที่ 2

UploadImage

การเรียนรู้ไม่ได้อยู่แค่ในตำราเท่านั้น
 
          วันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ "การค้นหาช่วยชีวิตและการฝึกยังชีพ" ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนการบินกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ได้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในการยังชีพและการช่วยชีวิตที่อาจต้องประสบ ในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆ และนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือเหตุการณ์จริงในชีวิตประจำวัน โดยนักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติในสถานที่ฝึกจริง จากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 
-การเรียนรู้จากตัวจริง ประสบการณ์จริง-

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
view: 30 shares: