ข่าว/กิจกรรม

เรียนกับตัวจริง! ประสบการณ์จริง! สถานที่จริง! โครงการศึกษาดูงานด้านการบิน ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

UploadImage

"การศึกษาที่สมบูรณ์เกิดจากประสบการณ์ที่สมจริง
และไม่มีบทเรียนใดที่สำคัญไปกว่าบทเรียนที่ได้รับจากตัวจริงประสบการณ์จริง
"

          วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการบิน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่่อเป็นการพัฒนาและปูพื้นฐานวิชาความรู้ด้านการบิน โดยในครั้งนี้นักศึกษาใหม่จะได้เห็นถึงความสำคัญและทราบถึงที่มาของการบิน และเพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ คุณลักษณะของบุคลากรด้านการบิน และได้ปรับตัวเข้าสู่วงการการบิน ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

UploadImage

UploadImageUploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
 
view: 55 shares: