ข่าว/กิจกรรม

ProfessionalSkill! "Human Factors & Crew Resource Management" โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

UploadImage
 
  ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยการบินและคมนาคม จัดการอบรม Professional Skill ให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตรความปลอดภัยอุตสาหกรรมการบิน โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
ในหัวข้อ...Human Factors & Crew Resource Management
จาก
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

 
view: 68 shares: