ข่าว/กิจกรรม

ProfessionalSkill! "Dangerous Goods Regulations & Crew Resource Management" โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

          UploadImage

          ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยการบินและคมนาคม จัดการอบรม Professional Skill ให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตรความปลอดภัยอุตสาหกรรมการบิน โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
ในหัวข้อ...Dangerous Goods Regulations & Crew Resource Management
จาก
Bangkokair Aviation Training Center


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
view: 51 shares: