ข่าว/กิจกรรม

SPU : วิทยาลัยการบินฯ : ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยภาคพื้น ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6

UploadImage
 

"เพราะการเรียนรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน"
 
          วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้พานักศึกษาไปศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 วันที่ 30 กันยายน 2563
          
          ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กับผู้ปฏิบัติงานจริงในสถานที่จริง และเพื่อให้นักศึกษาได้มองเห็นภาพการทำงานเบื้องหลังของการทำงาน รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สอบถามข้อสงสัยกับผู้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
view: 67 shares: