ข่าว/กิจกรรม

Welcome!!! กิจกรรม Campus Visit โรงเรียนศรีบุณยานนท์

UploadImage

          ยินดีต้อนรับ!!! น้องๆ จาก โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชม วิทยาลัยการบินและคมนาคม ในกิจกรรม Campus Visit ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

          โดยท่านคณบดี คณาอาจารย์ และรุ่นพี่ภายใน ว.การบิน ได้เตรียมความพร้อมสำหรับมาต้อนรับน้องๆ อย่างอบอุ่น ซึ่งท่านคณบดีก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของอุตสาหกรรมการบิน รวมถึงรายละเอียดการเรียนการสอนของ ว.การบินของเรา และได้เปิดโอกาสให้น้องๆที่สนใจได้ซักถามข้อสงสัยกับท่านคณบดี อาจารย์ และรุ่นพี่อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ว.การบินของเรายังได้จัดเตรียมกิจกรรมให้น้องๆ ได้ทดลองฝึกบินจากเครื่องซิมด้วยตัวเอง เชื่อว่าวันนี้น้องๆ ได้ทั้งความรู้และความตื่นเต้นสนุกสนานอย่างเต็มที่แน่นอน 

 
แล้วพบกันที่...วิทยาลัยการบินและคมนาคม

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
view: 83 shares: