ข่าว/กิจกรรม

กิจกรรม Campus Visit โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

UploadImage

          ในกิจกรรม SPU Campus Visit ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 16.00 น. วิทยาลัยการบินและคมนาคม ยินดีต้อนรับน้องๆ จาก โรงเรียนท่าอิฐศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยศรีปทุมของเรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และสายงานอาชีพจากสถาบันการศึกษาโดยตรง

          วันนี้ท่านคณบดี และอาจารย์ใน ว.การบิน ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยทางการบินเเละแนวทางในการตัดสินใจให้กับน้องๆ โดยตรงเลย 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

 
view: 101 shares: