ข่าว/กิจกรรม

SPU : วิทยาลัยการบินฯ : ศึกษาดูงานและฝึกทักษะการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ ครั้งที่ 2

UploadImage

          วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดโครงการ "ศึกษาดูงานและฝึกทักษะการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ ครั้งที่ 2" เมื่อวันที่ 18 - 20 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
UploadImage
 
           มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติผ่านประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง โดยเป็นการจำลองเหตุการณ์อากาศยานอุบัติเหตุเพื่อหาสาเหตุที่สอบสวนได้ และนำมาป้องกันไม่ให้อากาศยานอุบัติเหตุในทำนองเดียวกัน หรือจากสาเหตุเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต
 
UploadImage

UploadImage

 
           สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องการให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ครั้งนี้คือ การสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุนั้น เป็นการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุในการป้องกันเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายในการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุเพื่อหาคนผิด เพื่อตำหนิหรือหาผู้ชดใช้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะหากว่าการสอบสวนมุ่งไปเพื่อหาคนผิดหรือผู้ที่จะมาชดใช้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จะส่งผลให้เกิดการปิดบัง ปกปิดข้อเท็จจริง และในที่สุดก็จะไม่ได้มาซึ่งสาเหตุของอากาศยานอุบัติเหตุที่แท้จริง

UploadImage
 
        ในการไปศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความสุขและความสนุกสนานของนักศึกษา ว.การบินฯ และยังได้ความรู้ ประสบการณ์ดีๆ ที่แสนจะคุ้มค่าติดตัวกลับไปด้วย
วิทยาลัยการบินเเละคมนาคม

 
view: 38 shares: