ข่าว/กิจกรรม

SPU : วิทยาลัยการบินฯ : หารือความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ Drone

UploadImage

          เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 พลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟือง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าพบ พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

          
ในครั้งนี้เป็นการหารือเรื่องแนวทางการศึกษาและความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ Drone เพื่อที่จะบรรจุเพื่มเติมในหลักสูตรของวิทยาลัยการบินและคมนาคม ที่เป็นไปตามนโยบายบัณฑิตพันธ์ใหม่ ที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้

UploadImage
 
          ทั้งนี้ทาง ว.การบินและคมนาคม ยังร่วมเข้าฟังบรรยาย และเยี่ยมชมศึกษาดูงานในส่วนของ Unmanned Aircraft Systems Training Centre อีกด้วย

วิทยาลัยการบินและคมนาคม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 21 shares: