ข่าว/กิจกรรม

"กิจกรรมบ้านนี้มีสุข"

"บ้านนี้มีสุข"

วันที่ 27 สิงหาคม 2563


UploadImage
 
          วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมบ้านนี้มีสุข ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 อาคาร 11 เพื่อต้อนรับนักศึกษารหัส 63 สู่ครอบครัว ว.การบินฯ รวมทั้งให้นักศึกษาได้พบปะพูดคุยกับคณบดี อาจารย์ และรุ่นพี่ ว.การบินอย่างอบอุ่น 

UploadImage
          
          โดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นในรูปแบบ New Normal ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นของพวกเรา...
ครอบครัว ว.การบินฯ
view: 77 shares: