ข่าว/กิจกรรม

SPU : วิทยาลัยการบินฯ : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

UploadImage         

          เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัด พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเเสดงความเคารพและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
          พล.อ.อ. พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี อาจารย์ และบุคลากร ว.การบินฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ต่อจากนั้นนักศึกษาจึงได้นำพานไหว้ครู และดอกไม้มอบให้แก่อาจารย์แต่ละท่าน เพื่อแสดงความเคารพแก่อาจารย์ที่ดูแลเรา อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษา ว.การบินฯ มีจิตใจที่ดีงาม มีความนอบน้อม รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

 

UploadImage

 
view: 113 shares: