ข่าว/กิจกรรม

SPU : วิทยาลัยการบินฯ : วันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2562

UploadImage

          วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงาน "วันเกียรติยศ" ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ. พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา ว.การบินฯ ที่มีผลงานดีเด่นสร้างชื่อเสียงในด้านต่างๆ ให้กับมหาวิทยาลัย และประเทศชาติ ตลอดจนเป็ผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติยศ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา
view: 84 shares: