ข่าว/กิจกรรม

SPU : วิทยาลัยการบินฯ : 5 ส. เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยการบินเเละคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ปฏิบัติการ 5 ส. เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับต้อนรับนักศึกษาก่อนเปิดเทอม  
UploadImage
view: 84 shares: