ข่าว/กิจกรรม

ว.การบิน พร้อมให้ความร่วมมือเข้าสู่การเรียนการสอนออนไลน์ 100%

"อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"

ว.การบิน ร่วมใจรณรงค์ให้ทุกคนอยู่บ้าน เพื่อหยุด Covid-19

UploadImage


นักศึกษาวิทยาลัยการบินเเละคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมใจกันเรียนออนไลน์อยู่บ้าน เพื่อหยุดโควิด-19 ตามนโนบายของรัฐบาล

UploadImage

UploadImage

UploadImage

เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
เพราะเราคือ...ครอบครัวเดียวกัน
view: 129 shares: