ข่าว/กิจกรรม

SPU : วิทยาลัยการบินเเละคมนาคม : บ้านนี้มีสุข"บ้านนี้มีสุข"
วันที่ 13 มีนาคม 2653

               วิทยาลัยการบินเเละคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดกิจกรรมบ้านนี้มีสุข ณ ห้องเลาจ์ของนักศึกษาวิทยาลัยการบินฯ 
 
UploadImage

               เนื่องจากการสื่อสารภายในองค์กรเป็นส่วนสำคัญในการทำงานร่วมกัน คณบดีจึงได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษากลุ่มพัฒนาศักยภาพผู้นำการบินของวิทยาลัยการบินฯ อย่างเป็นครอบครัวเดียวกันในวันบ้านนี้มีสุข ตามโนบายของท่านอธิการบดี
 
UploadImage

UploadImage
 
               นอกจากนี้ ยังมีการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน อีกมากมาย เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามข้อสงสัย เเละเพื่อสานสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาอย่างอบอุ่นและมีความสุข
 
UploadImage

UploadImage
view: 91 shares: