ข่าว/กิจกรรม

SPU : วิทยาลัยการบินฯ : การจัดการองค์ความรู้ Knowledge Management

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เรื่อง นิรภัยการบิน
วันที่  4 มีนาคม 2563

UploadImage
 

               หลังจากที่ อาจารย์ภีรดา ประดิษฐ์พงษ์ อาจารย์ประจำ ว.การบิน ได้ไปฝึกอบรมในหลักสูตร "นายทหารนิรภัยการบิน รุ่นที่ 62" ณ กองทัพอากาศ มาเเล้ว ทางวิทยาลัยการบินเเละคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้จัดประชุมระหว่างคณาจารย์ เพื่อให้ อาจารย์ภีรดา ประดิษฐ์พงษ์ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และเเลกเปลี่ยนความรู้ให้กับอาจารย์ภายในคณะ

UploadImage
UploadImage
UploadImage
view: 83 shares: