ข่าว/กิจกรรม

SPU คืนค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

               มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความห่วงใยนักศึกษาเเละผู้ปกครอง ที่ได้รับที่ได้รับผกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในสถานการณ์ไวรัส COVID-19 และเพื่อเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ มหาวิทยาลัยฯ จึงพิจารณาคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

UploadImage
view: 1425 shares: