ข่าว/กิจกรรม

Up skill Re skill ไปกับหลักสูตร ความปลอดภัยอุตสาหกรรมการบิน โดยวิทยาลัยการบินและคมนาคม

กิจกรรมการเรียนรู้ ในวันที่ 21-22 กันยายน 2562 เพื่อ Up skill Re skill ของหลักสูตร ความปลอดภัยอุตสาหกรรมการบิน ณ ห้องปัทมา อาคาร 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 47 shares: