ข่าว/กิจกรรม

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมแสดงความกตัญญู กตเวที และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา พร้อมมอบมอบตัวเป็นลูกศิษย์ 
view: 46 shares: