ข่าว/กิจกรรม

โครงการ "การค้นหาช่วยชีวิตและการฝึกการยังชีพ ครั้งที่1"

นักศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคมเข้าร่วม โครงการ "การค้นหาช่วยชีวิตและการฝึกการยังชีพ ครั้งที่1"  ณ โรงเรียนการบิน กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ประกอบกับการได้รับความรู้ การเอาตัวรอดและการฝึกยังชีพในป่า จากแผนกฝึกการยังชีพและคณะวิทยากรจากกรมควบคุมการปฏิบัติงานทางอากาศ ผู้ที่มีความรู็จริง ประสบการณ์จริง ปฏิบัติภารกิจจริง !!!
view: 54 shares: