ข่าว/กิจกรรม

ตัวจริงจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เรียนกับตัวจริง ! นักศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคม ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย กับตัวจริงประสบการณ์จริงจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและสนุกสนาน
view: 72 shares: