ข่าว/กิจกรรม

เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง กับกิจกรรม การฝึกการค้นหาและช่วยชีวิต SAREX2019 ณ กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี

วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง ในการฝึกการค้นหาและช่วยชีวิต SAREX2019 ณ กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี โดย กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเห็นถึงการฝึกการค้นหาและช่วยชีวิต เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและประกอบอาชีพต่อไป
view: 66 shares: