ข่าว/กิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคม ครั้งที่3

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคม ครั้งที่3  วันที่22-24 ณ กองบิน5 อ่าวมะนาว โดยวิทยาลัยการบินและคมนาคม
view: 55 shares: