ข่าว/กิจกรรม

SPU Proud : Aviation Safety in ATC Service Unit

SPU PROUD : Aviation Safety in ATC Service Unit 
 "เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง" ไปกับวิทยาลัยการบินและคมนาคม ซึ่งได้พบกับ ดร.ไพบูลย์ ฉัตรชมชื่น ผู้เชี่ยวชาญงาน ATC ของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดในหัวข้อเรื่อง Aviation Safety in ATC Service Unit ในวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้อง 1 - 903
อาคาร 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 90 shares: