ข่าว/กิจกรรม

สืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์

นักศึกษาและอาจารย์ในวิทยาลัยการบินและคมนาคม ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว โดยจัดพิธีอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง สมกับเป็นครอบครัววิทยาลัยการบินและคมนาคม

ทั้งนี้ คณบดีวิทยาลัยการบินฯ ได้กล่าวโอวาทและให้พร กับนักศึกษาและอาจารย์ในคณะเพื่อเสริมสร้างความสุขให้กับทุกคน

#วิทยาลัยการบินและคมนาคม

#SPU

view: 759 shares: