ข่าว/กิจกรรม

เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ไปกับตัวจริงประสบการณ์จริง ณ ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน สถาบันการบินพลเรือน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วิทยาลัยการบินและคมนาคม จัดการรียนรู้นอกเรียน ไปกับตัวจริงประสบการณ์จริง ณ ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน สถาบันการบินพลเรือน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

#วิทยาลัยการบินและคมนาคม

view: 138 shares: