ข่าว/กิจกรรม

คณะผู้บริหารจากม.หางโจว เข้าเยี่ยมชม วิทยาลัยการบินและคมนาคม

วันศุกรที่ 5 ตุลาคม 2561 พล.อ.อ.พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากม.หางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน  ขอเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ และคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ 


คณบดีวิทยาลัยฯ นำคณะผู้บริหารจากม.หางโจว เข้าเยี่ยมชม คณะต่างๆในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

#SPU #วิทยาลัยการบินและคมนาคม

view: 141 shares: