ข่าว/กิจกรรม

วิทยาลัยการบินและคมนาคม ม.ศรีปทุม จับมือ บริษัท ไทยเอวิเอชั่น จำกัด MOU พร้อมก้าวสู่ระดับสากล

SPU : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาลัยการบินและคมนาคม) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี กับ บริษัท ไทยเอวิเอชั่น จำกัด โดย นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง บอร์ดรูม อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาร่วมกันพัฒนาศักยภาพทางด้านการบินให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะเป็นบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมการบิน และผลิตนักบินเข้าสู่ระดับประเทศ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติตามนโยบายรัฐบาล และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมก้าวสู่ความเป็นนานาชาติในระดับสากล

#วิทยาลัยการบินและคมนาคม
#การบินศรีปทุม

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

view: 239 shares: