ข่าว/กิจกรรม

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

บุคคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ Exhibition Hall ชั้น 1 โซน A อาคาร 40 ปี ศรีปทุม วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.
view: 188 shares: