ข่าว/กิจกรรม

วิทยาลัยการบินและคมนาคมส่งเสริมให้นักศึกษารู้จัก การไหว้ ทักทาย

วิทยาลัยการบินและคมนาคมส่งเสริมให้นักศึกษารู้จัก การไหว้ ทักทาย พูดจาในที่สาธารณะ
view: 229 shares: