ข่าว/กิจกรรม

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และทำบุญใส่บาตรอาหารแห้ง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และร่วมทำบุญใส่บาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 19 รูป 
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ลานกิจกรรม อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5)
view: 196 shares: