ข่าว/กิจกรรม

#SPU วิทยาลัยการบินและคมนาคม ม.ศรีปทุม ฝึกทักษะการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ

วิทยาลัยการบินและคมนาคม ม.ศรีปทุม ได้จัดโครงการดูงานและฝึกทักษะการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 18-20 ก.ค.2561 ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานกำแพงแสน ซึ่งนักศึกษาได้ฝึกการเป็นนักสอบสวนอากาศยานกันอย่างมุ่งมั่นและตั่งใจ
view: 339 shares: