ข่าว/กิจกรรม

บรรยากาศการประกวด ดาว-เดือน วิทยาลัยการบินและคมนาคม 2018 #Aviation Sports freshy day

จบไปแล้วกับการประกวดดาว-เดือน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2561 ซึ่งเราก็ได้เฟ้นหาหนุ่มสามที่มีความสามารถและความเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนของวิทยาลัยการบินและคมนาคมต่อไป ซึ่งงานได้จัดใน Concept "Aviation Sports freshy day" เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาหันมาใสใจดูแลสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น
#วิทยาลัยการบินและคมนาคม #SPU
view: 718 shares: