ข่าว/กิจกรรม

#SPU เปิดประสบการณ์ สู่ความเป็นมืออาชีพ ด้านการบิน

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2561 ที่ผ่านมานั้น วิทยาลัยการบินและคมนาคมได้จัดโครงการ ศึกษาดูงานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ในส่วนของหอบังคับการบิน 

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#วิทยาลัยการบินและคมนาคม
#SPU

view: 309 shares: