ข่าว/กิจกรรม

SPU Proud : Preparing to be pilot trainees

เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง ที่วิทยาลัยการบินและคมนาคม ม.ศรีปทุม

>>ได้จัดบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาบัน  เวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#SPU #วิทยาลัยการบินและคมนาคม
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

view: 151 shares: