ข่าว/กิจกรรม

SPU : วิทยาลัยการบินฯ : กิจกรรมเพื่อสังคม และศึกษาดูงาน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 วิทยาลัยการบินและคมนาคมได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งได้ช่วยทำซั้ง เพื่อช่วยเหลือปลาให้มีที่อยู่อาศัย และเป็นแนวป้องกันอวนของชาวประมง
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#spu #วิทยาลัยการบินและคมนาคม
view: 460 shares: