ข่าว/กิจกรรม

SPU : วิทยาลัยการบินฯ : ทัศนศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

วิทยาลัยการบินและคมนาคม ศึกษาดูงาน ณ วัดธรรมมิการาม และ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีพล.อ.อ.พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#SPU #วิทยาลัยการบินและคมนาคม

 

view: 92 shares: