ข่าว/กิจกรรม

SPU : วิทยาลัยการบินฯ : พัฒนาผู้นำนักศึกษา

เมื่อวันที่ 20 - 21 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการบินและคมนาคมได้จัดโครงการพัมนาผู้นำนักศึกษาขึ้นมา เพื่อให้แกนนำนักศึกษา ได้นำความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมในวิทยาลัยฯต่อไป โดยจัดขึ้น ณ กองบิน 5 อ่าวมะนาว จ.ประจวบคีรีขันธ์

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#SPU #วิทยาลัยการบินและคมนาคม
 

view: 89 shares: