ข่าว/กิจกรรม

SPU : วิทยาลัยการบินฯ : รื่นเริงสงกรานต์ไทย สุขใจศรีปทุม

ผู้บริหารอาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการบินและคมนาคม 
ร่วมสรงน้ำพระพุทธชินราชสุขมุนีศรีปทุม พระพุทธรูประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุมและ
รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ขอพรจากท่านเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

วันที่ 2 เมษายน 2561 
ณ Exhibition hall โซน A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

view: 196 shares: